Z politického reportéra a moderátora kňaz. Kto je brat Šavol?

Karol Lovaš, známi pod pseudonymom brat Šavol je rímskokatolícky kňaz a rehoľník cirkevného rádu Premonštrántov, aktuálne pôsobiaci v Českej republike. Premonštráti alebo norbertíni je kanonická rehoľa, rád rehoľných kanonikov, založený v roku 1120 sv. Norbertom zo Xanténu na zásadách rehole svätého Augustína. Venujú sa najmä duchovnej správe a vyučovaniu.

Brat Šavol sa narodil 1. októbra 1976 v Trnave. Do kláštora vstúpil v roku 2005 a dovtedy pracoval ako politický reportér a moderátor.

V roku 1996 získal ako spolutvorca a moderátor Žurnálu rádia Twist cenu Literárneho fondu. V roku 1999 bol vojnovým korešpondentom v bývalej Juhoslávii. Na svojom konte má desiatku reportáží, ktoré pravidelne vírili domáce politické vody. Medzi najznámejšie nahrávky, ktoré sprístupnil verejnosti patria „Starý ujo“ – ako pomenoval Ivan Gašparovič prezidenta Michala Kováča a legendárny prejav Jána Slotu „Do tankoch na Budapešť“.

Karol Lovaš v roku 2000 komentoval živý vstup pri zatýkaní Vladimíra Mečiara vo vile Elektra. Tento záznam prezentovala aj americká CNN.

Neskôr vyštudoval katolícku teológiu na Karlovej univerzite v Prahe. V postgraduálnom štúdiu teórie a dejín žurnalistiky pokračoval na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Od roku 2016 sa venuje tiež vysokoškolskej pedagogickej činnosti so zameraním na rozhlasovú žurnalistiku. Miestom jeho akademického pôsobenia je Univerzita Karlova.

Je autorom viacerých úspešných kníh:

Duchovnú literatúru publikuje pod pseudonymom Brat Šavol. Boží šašo je prvá kniha, ktorá mu vyšla pod týmto menom. Aktuálne dostupné knihy nájdete aj na stránke brat Šavol - knihy.

Jeho víziou do budúcnosti je vzdelávanie budúcich novinárov, ktorým by rád odovzdal svoje získané poznatky a skúsenosti.